Květiny bývají součástí každé svatby. Nevěsta je mívá v ruce nebo si je dává do vlasů.